Your Cart

Ennen Birdywing-verkkokaupan käyttöä asiakkaiden on luettava nämä säännöt.

VERKKOKAUPPAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Birdywing

 1. Yleiset säännökset
 2. Määritelmät
 3. Sähköisten palvelujen tyyppi ja laajuus
 4. Sähköisten palvelujen tarjoamista ja tarjoamista koskevien sopimusten tekemistä koskevat ehdot
 5. Myyntisopimusten tekemistä koskevat ehdot
 6. Maksutavat
 7. Kustannukset, toimitusaika ja -menetelmät
 8. Sähköisten palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten irtisanomista koskevat ehdot
 9. Tuotetakuu
 10. Valitusmenettely
 11. Oikeus peruuttaa sopimus
 12. Immateriaalioikeudet
 13. Yrittäjiä koskevat säännökset (B2B)
 14. Loppusäännökset

YLEISET SÄÄNNÖKSET

 1. Osoitteessa Birdywing toimivaa verkkokauppaa ylläpitää yritys SIKORKA – MARIAN SIKORA, joka on merkitty Puolan tasavallan talousministeriön ylläpitämään taloudellisia toimintoja koskevaan keskusrekisteriin ja tietoihin, toimipaikan osoite ja palveluosoite: ul. Fantazja 32, Gorzyce PUOLA , NIP: 8672229368 , sähköpostiosoite: office@birdywing.com , puh. +48 783517443.
 2. Birdywing-kauppa toimii näissä säännöissä vahvistetuin ehdoin.
 3. Säännöissä määritellään Birdywing Storen sähköisesti tarjoamien palvelujen tyypit ja laajuus, näiden palvelujen tarjoamista koskevat säännöt, sähköisten palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ja tuotemyyntisopimusten tekemistä ja irtisanomista koskevat ehdot sekä valitusmenettely.
 4. Jokainen palvelun vastaanottaja, joka ryhtyy käyttämään Birdywing Storen sähköisiä palveluita, on velvollinen noudattamaan näiden sääntöjen määräyksiä.
 5. Tilauksen tekemisen edellytyksenä on, että asiakas lukee Säännöt ja hyväksyy niiden määräykset tilausta tehdessään.
 6. Birdywing-kauppa harjoittaa tuotteiden vähittäismyyntiä Internetin kautta Puolassa ja muissa Euroopan unionin maissa.
 7. Myymälässä tarjotut tuotteet ovat uusia, niissä ei ole laillisia vikoja ja ne on saatettu laillisesti Puolan markkinoille.
 8. Niissä asioissa, joita nämä asetukset eivät koske, sovelletaan seuraavia säännöksiä
 9. Laki sähköisten palvelujen tarjoamisesta, annettu 18. heinäkuuta 2002 (säädöskokoelma nro 144, kohta 1204, sellaisena kuin se on muutettuna),
 10. Kuluttajien oikeuksia koskeva laki, annettu 30. toukokuuta 2014 (vuoden 2014 säädöskokoelman kohta 827),
 11. 23 päivänä huhtikuuta 1964 annettu siviililakia koskeva laki (säädöskokoelman nro 16, kohta 93, sellaisena kuin se on muutettuna) ja muut asiaa koskevat Puolan lainsäädännön säännökset.

MÄÄRITELMÄT

 1. TYÖPÄIVÄ – yksi päivä maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä.
 2. REKISTERÖINTILOMAKEBirdyiwing-sivustolla oleva lomake, jonka avulla voit luoda tilin.
 3. TILAUSLOMAKEBirdyiwingin verkkosivuilla oleva lomake, jonka avulla voit tehdä tilauksen.
 4. KULUTTAJA – luonnollinen henkilö, joka tekee yrittäjän kanssa oikeustoimen, joka ei liity suoraan hänen liiketoimintaansa tai ammattitoimintaansa.
 5. ASIAKAS – Palvelun vastaanottaja, joka aikoo tehdä tai on tehnyt myyntisopimuksen Myyjän kanssa.
 6. TILI – yksilöllisellä nimellä (käyttäjätunnus) ja salasanalla merkitty palveluntarjoajan IT-järjestelmän resurssien joukko, johon kerätään palvelun vastaanottajan tietoja, mukaan lukien tiedot tehdyistä tilauksista.
 7. EHDOT – nämä myymälän säännöt.
 8. STORE – Palveluntarjoajan verkkokauppa, joka toimii osoitteessa birdywing.com. . MYYJÄ, PALVELUNTARJOAJASIKORKA- MARIAN SIKORA, NIP PL8672229368 ul . Fantazja 32, Gorzyce Puola, sähköpostiosoite: office@birdywing.com , puh. +48 783517443
 9. TUOTE – Kaupassa saatavilla oleva irtain esine tai palvelu, joka on Asiakkaan ja Myyjän välisen myyntisopimuksen kohteena.
 10. MYYNTISOPIMUS – Asiakkaan ja Myyjän välillä Kaupan kautta tehty tuotteiden myyntisopimus.
 11. PALVELUN SAAJA – luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä ja jolle laki antaa oikeuskelpoisuuden käyttää sähköistä palvelua.
 12. SÄHKÖINEN PALVELU – palvelu, jonka Palveluntarjoaja tarjoaa sähköisesti Palvelun vastaanottajalle Kaupan kautta.
 13. TILAUS – Asiakkaan tahdonilmaisu, joka muodostaa tarjouksen tuotteen myyntisopimuksen tekemisestä Myyjän kanssa.

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN TYYPPI JA LAAJUUS

 1. Palveluntarjoaja mahdollistaa sähköisten palveluiden käytön Kaupan kautta, kuten:
 2. tuotteiden myyntisopimusten tekeminen,
 3. tilin pitäminen kaupassa.
 4. Sähköisten palveluiden tarjoaminen asiakkaille myymälässä tapahtuu säännöissä määritellyin ehdoin.
 5. Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista mainossisältöä Kaupan verkkosivustolla. Tämä sisältö on olennainen osa Storea ja siinä esitettyjä materiaaleja.

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN TARJOAMISTA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN TARJOAMISTA JA TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT

 1. Palveluntarjoaja tarjoaa asetusten III luvun 1 kohdassa määritellyt sähköiset palvelut maksutta.
 2. ajanjakso, joksi sopimus on tehty:
 3. sähköisten palvelujen tarjoamista koskeva sopimus, joka koostuu tilin ylläpitämisestä kaupassa, tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi.
 4. sähköisten palvelujen tarjoamista koskeva sopimus, joka koostuu mahdollisuudesta tehdä tilaus myymälässä, tehdään määräajaksi, ja se päättyy, kun tilaus tehdään tai kun asiakas lakkaa tekemästä sitä.
 5. Palveluntarjoajan käyttämän tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmän kanssa tehtävän yhteistyön edellyttämät tekniset vaatimukset:
  1. tietokone, jossa on Internet-yhteys,
  2. pääsy sähköpostiin,
  3. Verkkoselain,
  4. evästeiden ja Javascriptin käyttöönotto selaimessa.
 6. Palvelun vastaanottaja on velvollinen käyttämään Kauppaa lain ja moraalin mukaisesti kunnioittaen henkilökohtaisia oikeuksia ja kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.
 7. Palvelun vastaanottaja on velvollinen syöttämään tiedot tosiasioiden mukaisesti.
 8. Palvelun vastaanottaja ei saa tarjota laitonta sisältöä.

MYYNTISOPIMUSTEN TEKEMISEN EDELLYTYKSET

 1. Myymälän verkkosivuilla olevat tiedot eivät ole lain tarkoittama tarjous. Tilauksen tekemällä Asiakas tekee tarjouksen tietyn Tuotteen ostamisesta sen kuvauksessa määritellyin ehdoin.
 2. Myymälän verkkosivustolla ilmoitettu tuotteen hinta sisältää kaikki ainesosat. Hinta ei sisällä toimituskuluja.
 3. Myymälän verkkosivustolla ilmoitettu tuotteen hinta on sitova silloin, kun asiakas tekee tilauksen. Tämä hinta ei muutu riippumatta myymälän hinnanmuutoksista, joita voi tapahtua yksittäisten tuotteiden osalta sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen.
 4. Kampanjan (alennusmyynnin) tuotteita on rajoitettu määrä, ja niitä koskevat tilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, kunnes tietyn tuotteen varastot loppuvat.
 5. Tilauksen tekemistä varten asiakkaan ei tarvitse rekisteröidä tiliä kauppaan.
 6. Tilaukset voidaan tehdä verkkosivuston kautta tilauslomakkeella (Store) – 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden.
 7. Myymälä suorittaa tilaukset maanantaista perjantaihin myymälän työaikana eli klo 8:00-18:00. Tilaukset, jotka tehdään työpäivinä klo 16.00 jälkeen lauantaisin, sunnuntaisin ja yleisinä vapaapäivinä, käsitellään seuraavana työpäivänä.
 8. Myyntisopimuksen tekeminen.
  1. Myyntisopimuksen tekeminen edellyttää, että Asiakas tekee tilauksen etukäteen Myyjän käytettävissä olevia menetelmiä käyttäen.
  2. Tilauksen tekemisen jälkeen Myyjä vahvistaa välittömästi vastaanottonsa ja hyväksyy tilauksen, mikä sitoo asiakasta tilaukseensa. Vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ja hyväksymisestä täytäntöönpanoa varten lähetetään sähköpostiviestillä, joka sisältää:
   • kaikkien järjestyksen olennaisten osien vahvistaminen,
   • ilmoitus oikeudesta peruuttaa sopimus,
   • ohjeet oikeudesta peruuttaa sopimus,
   • nämä asetukset.
  3. Kun asiakas on vastaanottanut 8 kohdassa tarkoitetun sähköpostiviestin. b) Asiakkaan ja Myyjän välillä tehdään myyntisopimus.
 9. Jokainen myyntisopimus vahvistetaan ostotodistuksella, joka liitetään pakettiin.

MAKSUTAVAT

 1. Myyjä tarjoaa seuraavat maksutavat:
 2. maksu toimituksen yhteydessä niin sanotusta latauksesta,
 3. maksu sähköisen maksupalvelun (paypal.com) kautta.
 4. Jos maksu suoritetaan pankkisiirrolla, maksu on suoritettava pankkitilin numerolle.
  PL98 1020 4913 0000 9502 0162 3198 ( PKO BP .) SWIFT:BPKOPLPW SIKORKA- MARIAN SIKORA, NIP PL8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. Siirron otsikkoon merkitään “Järjestysnumero …… ..”.
 5. Jos maksu suoritetaan toimituksen yhteydessä, paketti lähetetään sen jälkeen, kun osoitetietojen oikeellisuus on tarkistettu.
 6. Jos maksu suoritetaan sähköisen maksupalvelun kautta, asiakas suorittaa maksun ennen tilauksen aloittamista. Sähköisten maksupalvelujen avulla voit suorittaa maksuja luottokortilla tai pikasiirrolla valituista puolalaisista pankeista. Tuote lähetetään vasta, kun se on maksettu.
 7. Asiakas on velvollinen maksamaan myyntisopimuksen mukaisen hinnan 3 pankkipäivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, ellei myyntisopimuksessa toisin määrätä.

KUSTANNUKSET, TOIMITUSAIKA JA -MENETELMÄT

 1. Tuotteen toimituskulut määritetään tilausprosessin aikana, ja ne riippuvat ostetun tuotteen maksutavan ja toimitustavan valinnasta.
 2. Kaupasta ostetut tuotteet lähetetään kuriiripalvelun ( DPD/FEDEX ) kautta.
 3. Asiakas voi noutaa tuotteen henkilökohtaisesti seuraavasta osoitteesta: ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-42 Gorzyce PUOLA
 4. Tuotteen toimituspäivä muodostuu tuotteen valmistumisajankohdasta ja ajankohdasta, jolloin rahdinkuljettaja on toimittanut tuotteen:
 5. Tuotteen valmistumisaika on 3-10 työpäivää.
 6. Rahdinkuljettaja toimittaa tuotteen rahdinkuljettajan ilmoittamana päivänä eli 1-4 arkipäivän kuluessa (toimitus tapahtuu vain arkipäivinä, lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita ja juhlapäiviä).

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN TARJOAMISTA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN IRTISANOMISTA KOSKEVAT EHDOT

 1. Sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen irtisanominen:
 2. Sopimus jatkuvien ja toistaiseksi voimassa olevien sähköisten palvelujen tarjoamisesta (tilin ylläpito) voidaan irtisanoa.
 3. Palvelun vastaanottaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ja ilman perusteluja lähettämällä asianmukaisen ilmoituksen sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: office@birdywing.com.
 4. Palveluntarjoaja voi irtisanoa jatkuvien ja toistaiseksi voimassa olevien sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen, jos palvelun vastaanottaja rikkoo sääntöjä, erityisesti jos hän tarjoaa lainvastaista sisältöä sen jälkeen, kun häntä on kehotettu epäonnistuneesti lopettamaan rikkomukset asianmukaisella määräajalla. Tällaisessa tapauksessa sopimus päättyy 7 päivän kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on jätetty (irtisanomisaika).
 5. Irtisanominen johtaa oikeussuhteen päättymiseen tulevaisuutta varten.
 6. Palveluntarjoaja ja Palvelun vastaanottaja voivat milloin tahansa irtisanoa sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen osapuolten sopimuksella.

TUOTETAKUU

 1. Kaikilla kaupassa tarjotuilla tuotteilla on valmistajan takuu.
 2. Tuotteiden takuuaika on 12 kuukautta, ja se lasketaan siitä päivästä, jona tuote on toimitettu asiakkaalle.
 3. Takuuseen oikeuttava asiakirja on ostotodistus: kuitti tai lasku.
 4. Kuljetuksen aikana syntyneitä pakettien mekaanisia vaurioita koskevat valitukset käsitellään ainoastaan paketin vastaanottopäivänä laaditun vahinkoilmoituksen perusteella. Kuriirin (tavarantoimittajan) ja asiakkaan on allekirjoitettava raportti “;

VALITUSMENETTELY

 1. Takuuvaatimukset:
 2. Myyjän vastuun perusta ja laajuus kuluttaja-asiakasta kohtaan fyysiset ja oikeudelliset virheet kattavan takuun perusteella on määritelty 23. huhtikuuta 1964 annetussa siviililakia koskevassa laissa (säädöskokoelma nro 16, kohta 93, sellaisena kuin se on muutettuna).
 1. Ilmoitukset tuotteeseen liittyvistä vioista ja asiaa koskevan pyynnön esittäminen voidaan tehdä sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: office@birdywing.com.
 1. Ilmoittakaa edellä mainitussa sähköpostiviestissä mahdollisimman tarkat tiedot ja olosuhteet, jotka liittyvät valituksen kohteeseen, erityisesti sääntöjenvastaisuuden tyyppi ja tapahtumapäivä sekä yhteystiedot. Toimitetut tiedot helpottavat ja nopeuttavat merkittävästi valituksen käsittelyä myyjän toimesta.
 2. Kun on tarpeen arvioida tuotteen fyysisiä vikoja, se on toimitettava seuraavaan osoitteeseen: Ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-432 Puola
 3. Myyjä vastaa asiakkaan pyyntöön välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa. Vastaus valitukseen lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla asiakkaan ilmoittamalla tavalla.
 4. Jos kyseessä on kuluttajaasiakkaan tekemä valitus, valituksen huomiotta jättäminen 14 päivän kuluessa on yhtä kuin sen huomioon ottaminen.
  Kuluttajaasiakkaan valituksen yhteydessä Myyjä korvaa kustannukset, jotka aiheutuvat tuotteen noutamisesta, toimittamisesta ja korvaamisesta virheettömällä tuotteella.
 5. Palveluntarjoajan tarjoamiin sähköisiin palveluihin liittyvät valitukset:
 1. Palvelun vastaanottaja voi tehdä valituksia, jotka liittyvät sähköisten palveluiden tarjoamiseen Kaupan kautta, sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: office@birdywing.com.
 1. Ilmoita edellä mainitussa sähköpostiviestissä mahdollisimman paljon valituksen kohdetta koskevia tietoja ja olosuhteita, erityisesti sääntöjenvastaisuuden tyyppi ja tapahtumapäivä sekä yhteystiedot. Toimitetut tiedot helpottavat ja nopeuttavat huomattavasti palveluntarjoajan suorittamaa valituksen käsittelyä.
 2. Palveluntarjoaja käsittelee valituksen välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa.
 3. Palveluntarjoajan vastaus reklamaatioon lähetetään Asiakkaan reklamaatiossa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla Asiakkaan ilmoittamalla tavalla.

OIKEUS PERUUTTAA SOPIMUS

 1. Asiakas, joka on myös kuluttaja ja joka on tehnyt etäsopimuksen, voi peruuttaa sopimuksen ilman perusteluja toimittamalla 14 päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen. Määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät kaupan tarjoaman sopimuksen peruuttamisilmoituksen.
 2. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, myyntisopimus katsotaan mitättömäksi ja kuluttaja vapautetaan kaikista velvoitteistaan. Se, mitä osapuolet ovat todistaneet, palautetaan muuttumattomana, ellei muutos ole ollut välttämätön tavanomaisen hallinnon puitteissa. Palautus on tehtävä välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa.
 3. Kuluttaja on vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu tuotteen käytöstä tavalla, joka ylittää sen, mikä on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi.
 4. Myyjä palauttaa tuotteen arvon ja toimituskulut käyttäen samaa maksutapaa kuin kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja ole nimenomaisesti sopinut muusta palautustavasta, josta ei aiheudu kuluttajalle kustannuksia.
 5. Jos Kuluttaja on valinnut muun toimitustavan kuin kaupan tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Kuluttajalle aiheutuneita lisäkustannuksia.
 6. Kuluttaja, joka peruuttaa myyntisopimuksen tämän luvun 1 kohdan mukaisesti, vastaa ainoastaan tuotteen palauttamisesta myyjälle aiheutuvista kustannuksista.
 7. Neljäntoista päivän määräaika, jonka aikana kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen, lasketaan siitä päivästä, jona kuluttaja otti tuotteen haltuunsa.
 8. Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa etäsopimusta, jos kyseessä on myyntisopimus:
 9. jossa palvelun kohteena on muu kuin tehdasvalmisteinen tavara, joka on valmistettu kuluttajan määrittelyn mukaisesti tai joka palvelee hänen yksilöllisiä tarpeitaan,
 10. kun palvelun kohteena on sinetöidyssä pakkauksessa toimitettu tavara, jota ei voida palauttaa pakkauksen avaamisen jälkeen terveydensuojelu- tai hygieniasyistä, jos pakkaus on avattu toimituksen jälkeen.
 11. Sekä myyjällä että asiakkaalla (kuluttajalla) on oikeus purkaa myyntisopimus, jos toinen osapuoli ei täytä velvollisuuksiaan tarkasti määritellyn ajan kuluessa.

HENKINEN OMAISUUS

 1. Kaikki sisältö lähetetty verkkosivuilla STORE on suojattu tekijänoikeudella ja on yritys – SIKORKA- MARIAN SIKORA, NIP PL8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce Puola. Palvelun vastaanottaja kantaa täyden vastuun Palveluntarjoajalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston sisällön käytöstä ilman Palveluntarjoajan suostumusta.
 2. Sivuston sisällön ja sisällön muodostavien elementtien käyttäminen ilman Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista suostumusta on Palveluntarjoajan tekijänoikeuksien rikkomista ja johtaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

YRITTÄJIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET (B2B)

 1. Tämä luku sisältää määräyksiä, joita sovelletaan ainoastaan asiakkaisiin, jotka eivät ole kuluttajia.
 2. Myyjällä on oikeus peruuttaa myyntisopimus, joka on tehty sellaisen asiakkaan kanssa, joka ei ole kuluttaja, 14 pankkipäivän kuluessa sen tekemisestä. Myyntisopimuksen purkaminen voi tässä tapauksessa tapahtua ilman perusteluja, eikä se anna asiakkaalle, joka ei ole kuluttaja, aihetta esittää vaatimuksia myyjää kohtaan.
 3. Myyjällä on oikeus rajoittaa käytettävissä olevia maksutapoja sellaisten Asiakkaiden osalta, jotka eivät ole Kuluttajia, mukaan lukien vaatimalla myyntihinnan osan tai koko myyntihinnan maksamista ennakkoon riippumatta Asiakkaan valitsemasta maksutavasta ja myyntisopimuksen tekemisestä.
 4. Tuotteeseen liittyvät hyödyt ja rasitteet sekä riski tuotteen vahingossa tapahtuvasta katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyvät asiakkaalle, joka ei ole kuluttaja, kun myyjä luovuttaa tuotteen rahdinkuljettajalle. Tällaisessa tapauksessa Myyjä ei ole vastuussa tuotteen menetyksestä, viasta tai vahingosta, joka aiheutuu siitä hetkestä, kun tuote on hyväksytty kuljetettavaksi, siihen asti, kun se on toimitettu Asiakkaalle, eikä myöskään lähetyksen kuljetuksen viivästymisestä.
 5. Jos tuote lähetetään asiakkaalle rahdinkuljettajan välityksellä, asiakas, joka ei ole kuluttaja, on velvollinen tarkastamaan paketin ajoissa ja tällaisille paketeille vahvistetulla tavalla. Jos se havaitsee, että tuote on kadonnut tai vahingoittunut kuljetuksen aikana, se on velvollinen toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet rahdinkuljettajan vastuun määrittämiseksi.
 6. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen välittömästi ja ilman perusteluja lähettämällä irtisanomisilmoituksen palvelun vastaanottajalle, joka ei ole kuluttaja.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

 1. Kaupan kautta tehdyt sopimukset tehdään Puolan lainsäädännön mukaisesti.
 2. Jos jokin säännöstön osa ei ole sovellettavan lainsäädännön mukainen, sovelletaan Puolan lainsäädännön asiaa koskevia säännöksiä säännöstön kiistanalaisen säännöksen sijasta.
 3. Myymälän ja kuluttajien väliset myyntisopimuksista johtuvat riidat ratkaistaan ensin neuvottelemalla, ja tarkoituksena on riidan sovintoratkaisu. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tai jos jompikumpi osapuoli ei ole tyytyväinen, riidat ratkaistaan toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa tämän luvun 4 kohdan mukaisesti.
 4. Riitojen ratkaiseminen tuomioistuimessa:
 5. Palveluntarjoajan ja Palvelun vastaanottajan (Asiakas), joka on myös kuluttaja, väliset riidat käsitellään toimivaltaisissa tuomioistuimissa 17. marraskuuta 1964 annetun siviiliprosessilain säännösten mukaisesti (lakikokoelman nro 43, 296 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna).
 6. Kaikki Palveluntarjoajan ja Palvelun vastaanottajan (Asiakas), joka ei ole myös Kuluttaja, väliset riidat on jätettävä sen tuomioistuimen ratkaistavaksi, joka on toimivaltainen Palveluntarjoajan kotipaikassa.
 7. Asiakkaalla, joka on kuluttaja, on myös oikeus käyttää tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua, erityisesti jättämällä valitusmenettelyn päätyttyä hakemuksen sovittelun aloittamiseksi tai hakemuksen asian käsittelemiseksi välimiesoikeudessa (hakemus on ladattavissa verkkosivustolta http://www.uokik.gov. pl / download.php? file = 6223). Luettelo elinkeinotarkastuksen maakunnallisissa tarkastusvirastoissa toimivista pysyvistä kuluttajariitojen välitystuomioistuimista on saatavilla verkkosivustolla: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Kuluttaja voi myös käyttää ilmaiseksi kunnan kuluttaja-asiamiehen tai sellaisen yhteiskunnallisen järjestön apua, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu kuluttajansuoja. Tuomioistuimen ulkopuolinen muutoksenhaku valitusmenettelyn päätyttyä on maksuton.

 

Proprietary patent

no. 007960455

Easy 30 days returns

30 days money back guarantee

International Warranty

Offered in the country of usage

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa