Your Cart

Förklaring om dataskydd

1. Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige


Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

Den personuppgiftsansvarige för databehandling på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Sikorka – Marian Sikora gata, Fantazja 32 Gorzyce 39-432, Polen, Tel: +48 783 517 443, e-post: office.birdywing@gmail.com. Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den personuppgiftsansvarige). Du känner igen en krypterad anslutning på teckensträngen “https://” och låssymbolen i webbläsarraden.

2. Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats


När du använder vår webbplats endast för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade “serverloggfiler”). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid åtkomsttillfället
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand, om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

Cloudflare

För att skydda och förbättra funktionaliteten på vår webbplats (i enlighet med art. 6.1 f GDPR) använder vi tjänsten Cloudflare CDN (Content Delivery Network) från CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA (nedan kallad “Cloudflare”). Alla användares förfrågningar skickas till Cloudflare-servern och används endast för statistiska ändamål. Enligt information från Cloudflare raderas alla loggar som samlas in av oss vanligtvis inom 4 timmar (senast efter 3 dagar). För mer information om Cloudflare och dess sekretesspolicy, vänligen besök: https://www.cloudflare.com/security-policy/.

3. Kakor


För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens slut, dvs. efter att du stängt din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies ligger kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta cookies). Om cookies ställs in samlar de in och behandlar specifik användarinformation som webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på vilken cookie det gäller.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av individuella cookies som ställts in av oss, utförs behandlingen i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR antingen för att fullgöra avtalet eller i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om inställningen av cookies och du kan bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

Du kan när som helst ändra reglerna för användning av cookies på din enhet genom att välja lämpligt alternativ i inställningarna för din webbläsare:

Webbläsarleverantörer kan ändra åtkomstvägarna till ovan nämnda inställningar – du bör då leta efter dem baserat på ovanstående lösenord. Tills du ändrar dina cookieinställningar använder våra marknadsföringspartner cookies för att visa dig annonser som uppfyller dina nuvarande behov.

4. Kontakt


I samband med att du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in i samband med ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) punkt a i GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter slutlig behandling av din förfrågan; detta är fallet om det kan härledas från omständigheterna att fakta i fråga har slutgiltigt klargjorts, förutsatt att det inte finns några rättsliga lagringsskyldigheter som strider mot detta.

5. Databehandling vid öppnande av kundkonto


När du öppnar ett kundkonto kommer dina personuppgifter (namn, efternamn, e-postadress) att samlas in och behandlas av oss (vilka uppgifter som samlas in framgår av inmatningsformuläret för kundregistrering). Dina personuppgifter som samlas in genom att öppna ett kundkonto kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke, i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR. I detta fall kommer dina personuppgifter att behandlas för att optimera köp- och orderhanteringsprocessen. Du kan när som helst radera ditt kundkonto. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvariges ovan angivna adress. I sådana fall kommer ditt kundkonto att raderas och all din kundinformation kommer att gå förlorad.

6. Användning av dina uppgifter för direktreklam (nyhetsbrev)


Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka dig regelbunden information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Uppgiften om eventuella ytterligare uppgifter är frivillig och används för att kunna tilltala dig personligen. Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi inte kommer att skicka något nyhetsbrev till dig om du inte uttryckligen har bekräftat för oss att du samtycker till att vi skickar nyhetsbrevet. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemeddelande till dig där du ombeds bekräfta att du vill ta emot framtida nyhetsbrev genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 6 (1) punkt a i GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som angetts av Internet Service Provider (ISP) samt datum och tid för registrering så att vi kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att göra reklam med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges ovan. Efter din avbokning raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

7. Behandling av uppgifter i syfte att hantera order


När du skickar in en beställning samlar vi endast in och använder dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att uppfylla och hantera dina önskemål. Tillhandahållandet av uppgifter är nödvändigt för att ingå ett avtal. Underlåtenhet att tillhandahålla detta kommer att förhindra att något avtal ingås. Behandlingen kommer att ske på grundval av Art. 6 (1) punkt b GDPR och krävs för att fullgöra ett avtal med dig. Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Detta utesluter endast våra servicepartners som vi behöver för att hantera avtalsförhållandet eller tjänsteleverantörer som vi använder för att behandla en beställning (t.ex. fraktleverantörer eller betaltjänstleverantörer). Vi kommer i samtliga fall att strikt följa de rättsliga kraven. Omfattningen av dataöverföringen begränsas till ett minimum.

8. Användning av Youtube-videor


Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för visning och uppspelning av videor som erbjuds av leverantören Youtube, som tillhör Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). För detta ändamål används det utökade dataskyddsläget för att säkerställa, enligt leverantörens information, att användarinformation endast kommer att lagras när videons uppspelningsfunktion startas. När uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas ställer leverantören in “YouTube”-cookies för att samla in information om användarnas beteende. Enligt uppgifter från Youtube är användningen av dessa cookies bland annat avsedd att registrera videostatistik, att förbättra användarvänligheten och att undvika felaktiga åtgärder. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill bli associerad med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i synnerhet enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av Googles legitima intressen i införandet av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.

Oavsett om den inbäddade videon spelas upp eller inte, upprättas en anslutning till Googles nätverk “dubbelklick” när du besöker denna webbplats. Detta kan leda till ytterligare databehandling som ligger utanför vår kontroll. Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ytterligare information om dataskydd på YouTube finns i leverantörens dataskyddsbeskrivning på www.google.com/policies/privacy/

9. Marknadsföring på nätet


DoubleClick från Google

Denna webbplats använder också onlinemarknadsföringsverktyget DoubleClick by Google, som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“DoubleClick”). DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Vi använder DoubleClick på grundval av vårt berättigade intresse av reklamoptimering i enlighet med art. 6 (1) punkt f i GDPR. På grund av de marknadsföringsverktyg som används startar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den fortsatta användningen av de data som samlas in genom användningen av detta verktyg av Google. Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess genom att avaktivera cookies för konverteringsspårning och genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.googleadservices.com. Observera att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande till fullo. För mer information om syfte och omfattning av datainsamling och behandling av DoubleClick by Google, se: http://www.google.pl/policies/privacy/.

Google AdWords konverteringsspårning

Denna webbplats använder onlineannonseringsprogrammet “Google AdWords” och konverteringsspårningen inom ramen för Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Vi använder programmet Google Adwords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser. I förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig. Vi vill göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna. Cookien för konverteringsspårning placeras i användarens webbläsare om denne klickar på en AdWords-annons som levererats av Google. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker en viss sida på denna webbplats och om cookien ännu inte har löpt ut, kommer Google och vi att kunna se att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en egen cookie. Cookies kan alltså inte spåras via AdWords-kundernas webbplats. Den information som samlas in av konverteringscookies används för att tillhandahålla aggregerad konverteringsstatistik till AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna informeras om det totala antalet användare som klickade på annonsen och vidarebefordrades till en taggsida för konverteringsspårning. De får dock ingen information som gör det möjligt för dem att identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningsprogrammet kan du neka användningen av detta program genom att avaktivera cookien Google Conversion Tracking via din webbläsare via användarinställningarna. I så fall kommer du inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Adwords på grundval av vårt berättigade intresse av riktad reklam i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Google LLC, baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. För mer information om Googles integritetspolicy, vänligen besök: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in. Du kan permanent avaktivera cookies för annonseringspreferenser genom att blockera dem via en respektive inställning av din webbläsarprogramvara eller genom att ladda ner och installera webbläsarplugin, tillgänglig under följande länk: https://support.google.com/ads/answer/7395996  Observera att vissa funktioner på denna webbplats inte kan användas, eller endast i begränsad omfattning, om du har avaktiverat användningen av cookies.

10. Push-meddelanden via webben


1. Web Push-meddelanden skickas till användarens webbläsare först efter att denne samtyckt till att ta emot dem. För att samtycka till att ta emot Web Push-meddelanden ska Användaren markera alternativet “visa meddelanden” eller annan synonym i det meddelande som skickas av hans webbläsare (varje webbläsare kan namnge detta alternativ på olika sätt).

2. Samtycket att ta emot Web Push-meddelanden kan återkallas när som helst genom att ändra inställningarna i Användarens webbläsare.

3. Administratören behandlar inte några personuppgifter för Användare som använder Web Push-notifikationer. Användare identifieras endast på grundval av information som lagras av deras webbläsare och som administratören inte har tillgång till.

11. Webbanalystjänster


Google Universal Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookies om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Denna webbplats använder Google Analytics uteslutande med tillägget “_anonymizeIp()”, vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter en direkt personlig relation. Som ett resultat av förlängningen kommer din IP-adress tidigare att förkortas av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringssyften. För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra Google-data. Du kan neka till användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan permanent neka Google att samla in data som genereras av cookies om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att behandla dem. Du kan ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Som alternativ till insticksprogrammet eller för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som hindrar Google Analytics från att samla in data på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar endast för denna webbläsare och denna domän. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): Inaktivera Google Analytics  Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Denna webbplats använder också Google Analytics för en enhetsoberoende analys av besöksflöden, som utförs via ett användar-ID. Du kan avaktivera den enhetsövergripande analysen av din användning i ditt kundkonto under “Mina uppgifter”, “Personuppgifter”. Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Yahoo Web Analytics (Yahoo! EMEA Limited)

Denna webbplats använder Yahoo Web Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Yahoo! EMEA Limited, 5-7 Point Village, North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Med hjälp av Yahoo Web Analytics samlas pseudonymiserade användardata in, analyseras och lagras. Databehandlingen utförs i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse för statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringssyften. Utifrån dessa uppgifter kan pseudonymiserade användarprofiler skapas och utvärderas i samma syfte. De data som samlas in inkluderar vanligtvis tid som spenderas på webbsidan, klickade länkar och annonser som visas på webbsidan. Yahoo Web Analytics använder webb-beacons och cookies för att samla in dessa data. Web beacons är små grafiska element som bäddas in på en webbplats och som gör det möjligt att samla in viss information och övervaka användarnas aktivitet på webbplatsen. Om du inte vill tillåta utvärdering av användarbeteendet via cookies, kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och besluta om deras godkännande individuellt eller utesluta godkännande av cookies för specifika fall eller generellt. Om du inte samtycker till lagring och utvärdering av data från ditt besök, kan du när som helst invända mot lagring och användning av följande med hjälp av en så kallad opt-out-cookie som finns tillgänglig här: https://aim.yahoo.com/aim/ie/pl/optout/index.htm. För mer information om Yahoo Web Analytics-tekniken, besök https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/topics/webanalytics/index.htm.

Hotjar

Vi använder lösningar som tillhandahålls av Hotjar Ltd. som gör att du kan analysera beteende genom tjänster som heatmaps, registrering av användarnas rörelser på webbplatsen, konverteringsvägar, enkäter och användaråterkopplingsundersökningar och online-rekryteringsformulär. Hotjar samlar in information om hur användarna använder webbplatsen och genereras med hjälp av spårningskod och cookies, och sedan skickas de och lagras på Hotjar-servrar.
Med hjälp av enheten och användarens webbläsare kan Hotjar samla in följande uppgifter:

 • a. Enhetens IP-adress (kodad på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera användaren),
 • b. e-postadress och användarens för- och efternamn,
 • c. typ av enhet med dess parametrar och typ av webbläsare,
 • d. plats (endast namnet på det land från vilket anslutningen gjordes).

Vi använder den insamlade informationen för att analysera och utveckla vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att Hotjar behandlar ovanstående information.
Om du inte samtycker till ovanstående åtgärder, gå till: https://www.hotjar.com/opt-out.

Integration av Exponea (Exponea PL Sp.z o.o, ul. Aleje Jerozolimskie 93 02-001 Warszawa, KRS 0000732109)

För att matcha det mest fördelaktiga erbjudandet för kunder och användare, samt för det ändamål som är nödvändigt för att ingå eller fullgöra det avtal som uppgifterna avser, använder vi “profilering”, nämligen den form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att de används för att bedöma en fysisk persons personliga faktorer, särskilt för att analysera eller förutse aspekter relaterade till personliga preferenser och intressen. Administratören vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen.
Mer information finns här: https://exponea.com/legal/privacy-policy/

12. Retargeting / Remarketing / Hänvisningsannonsering


Bing Ads (Microsoft Corporation)

Denna webbplats använder konverteringsspårningstekniken “Bing Ads” från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads placerar en cookie på din dator om du besöker vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar. De är inte avsedda för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och om cookien ännu inte har löpt ut, kan vi och Microsoft känna igen att användaren har klickat på annonsen och har vidarebefordrats till denna sida (konverteringssida). Om personuppgifter behandlas i detta sammanhang görs detta i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv marknadsföring. Den information som samlas in via konverteringscookien är avsedd för att sammanställa konverteringsstatistik, dvs. för att registrera hur många användare som har kommit till en konverteringssida efter att ha klickat på annonsen. Vi får härmed veta det totala antalet användare som klickade på vår annons och vidarebefordrades till en taggsida för konverteringsspårning. Vi får dock ingen information som gör att användarna kan identifieras personligen. Microsoft Corporation, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot denna användning genom att enkelt avaktivera Bing Ads cookie för konverteringsspårning via din webbläsare och dina användarinställningar. I så fall kommer du inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Alternativt kan du använda avaktiveringssidan för konsumenter från EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/  för att kontrollera om Microsofts reklamcookies är inställda i din webbläsare och, om så är fallet, avaktivera dem. För mer information om Microsoft Bing Ads integritetspolicy, vänligen besök: https://privacy.microsoft.com/en-US/.

Criteo (Criteo SA)

Denna webbplats använder teknik från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (“Criteo”), för att samla in, lagra och utvärdera information om webbplatsbesökarnas surfbeteende i pseudonymiserad form med hjälp av cookie-textfiler. Detta sker på grundval av vårt berättigade intresse av att visa personlig reklam i enlighet med Art. 6 (1) (f) GDPR. Criteo analyserar navigeringsbeteendet med hjälp av algoritmer och kan därefter visa produktrekommendationer i form av personaliserade reklambanners på andra webbplatser (s.k. publishers). Under inga omständigheter kommer dessa uppgifter att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. Ingen annan användning eller utlämnande till tredje part är planerad. Om du vill invända mot insamling av data och skapandet av pseudonymiserade användarprofiler för framtiden, kan du få följande så kallade opt-out-cookie: Criteo Exercise ( https://www.criteo.com/fr/privacy/). För mer information om Criteos teknik, vänligen se Criteos integritetspolicy på: https://www.criteo.com/privacy/.

Facebook Custom Audience via Pixel-processen

Denna webbplats använder “Facebook Pixel” från Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Användarens beteende kan spåras efter att han eller hon har sett eller klickat på en Facebook-annons. Denna process är utformad för att utvärdera effekten av Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningar och kan bidra till att optimera framtida annonseringsinsatser.Om personuppgifter behandlas i detta sammanhang görs detta i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv marknadsföring. Insamlade uppgifter förblir anonyma och kan inte användas för att dra några slutsatser om användarens identitet. Dessa uppgifter lagras och behandlas dock av Facebook för att möjliggöra en anslutning till respektive användarprofil och för att tillåta Facebook att använda dessa uppgifter för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks sekretesspolicy ( https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan tillåta Facebook och dess partner att placera annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för dessa ändamål. Facebook Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU efterlevs. Om du vill avaktivera användningen av cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden och/eller cookies som redan har lagrats kommer att raderas. Om du avaktiverar alla cookies kan det dock hända att vissa funktioner på våra webbsidor inte längre kan utföras. Du kan också inaktivera användningen av cookies från tredje part, t.ex. Facebook, på följande webbplats för Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

Google AdWords Remarketing

Vår webbplats använder funktionerna för Google AdWords Remarketing, som gör det möjligt för oss att annonsera vår webbplats i Googles sökresultat samt på webbplatser från tredje part. Leverantör är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din terminalenhet, som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID på grundval av sidor du besökte för att möjliggöra intressebaserad reklam. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Ytterligare behandling kommer endast att ske om du har samtyckt till Google att din Google Internet- och app-surfhistorik kommer att länkas till ditt Google-konto och information från ditt Google-konto kommer att användas för personliga annonser som du ser på webben. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google att använda dina uppgifter i samband med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för enhetsöverskridande remarketing. För detta ändamål kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper. Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för annonseringspreferenser. Du kan ladda ner och installera den plug-in för webbläsare som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på hur du ställer in cookies och för att göra relevanta inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad. Google LLC, baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna om reklam och Google finns på http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

13. Verktyg och övrigt


Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi även reCAPTCHA-funktionen från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Denna funktion används främst för att skilja mellan om en post görs av en fysisk person eller missbrukas av automatisk och automatiserad bearbetning. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som krävs av Google för tjänsten reCAPTCHA till Google och utförs i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa den individuella viljan till åtgärder på Internet och undvika missbruk och skräppost. Google LLC, baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetspolicy finns på https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

Google Maps

På vår blogg använder vi Google Maps (API). Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva (lands-) kartor för att visa geografisk information på ett visuellt sätt. När du besöker de undersidor som innehåller Google Maps-kartan överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till och lagras av Google på servrar i USA. Detta gäller oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad med eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att vara direkt kopplade till ditt konto. Om du inte vill att din profil ska associeras med Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av Googles legitima intressen i införandet av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas. Om du vill göra det måste du kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Google Web Fonts

Denna webbplats använder webbteckensnitt som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) för att visa teckensnitt på ett enhetligt sätt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt. För att göra detta måste den webbläsare du använder ha en anslutning till Googles servrar. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Google Web Fonts används för en enhetlig och attraktiv presentation av våra online-erbjudanden och användningen ligger i vårt berättigade intresse i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av din dator. Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq  och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

14. Den registrerades rättigheter


Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter som registrerad (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, vilket vi informerar dig om nedan:

 • Den registrerades rätt till tillgång enligt art. 15 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till rättelse i enlighet med art. 16 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”) enligt art. 17 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med art. 18 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt att återkalla ett givet samtycke i enlighet med Art. 7 (3) GDPR
 • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med Art. 77 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Rätt till invändningar

Om vi inom ramen för en intresseavvägning behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt övervägande berättigade intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden på de grunder som härrör från din särskilda situation. Om du utnyttjar din rätt till invändning kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss dock rätten till fortsatt behandling om vi kan påvisa tvingande och skyddsvärda skäl för behandlingen som väger tyngre än deras intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Du kan göra invändningar på det sätt som beskrivs ovan. Om du utnyttjar din rätt till invändning kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

15. Varaktighet för lagring av personuppgifter


Hur länge personuppgifterna lagras bestäms av respektive lag

Proprietary patent

no. 007960455

Easy 30 days returns

30 days money back guarantee

International Warranty

Offered in the country of usage

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa